Diskuse


Vražda? Sulejmáního

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Vojtěch Běhunčík [306]

Zas bych to tak nepřeháněl. Vražda (v tomto případě vraždy) je vražda, ať se jí dopustí kdokoliv a jakkoliv zdánlivě obecně prospěšnými argumenty ji podpírá. Nenechte si namluvit, že skutečně války potřebujeme.
---
"Faktem je, že obyvatelstvo SSSR vítalo německou armády chlebem a solí, jako zachránce před bolševismem ..."
Může autor doložit tento fakt?
---
"...jak stát tak i organizace v nichž Sulejmání působil, jsou zcela oficiálně vedeny na seznamech zločinců"
Vždycky záleží na tom, kdo ty seznamy sestavuje.
---

A. S. Pergill [299]

1. Kdo je napaden, potřebuje se bránit, tedy vést válku. My ze strany muslimů napadeni jsme.

2. Reflex tu a tam zveřejňuje fotogalerii prvních kontaktů obyvatel západních částí SSSR s Němci. Dají se však najít i mnohé další zdroje.

3. Je jasné, že záleží na tom, kdo seznam teroristů a teroristických organizací sestavuje, proto dávám přednost seznamů sestavovaným demokratickými a spíše konzervativními silami

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top