Diskuse


„Dezinformační weby“ útočí

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Vojtěch Běhunčík [306]

Pouhé označení nějaké informace za nepravdivou z ní ještě nedělá skutečnou dezinformaci. Logické by bylo, kdyby bojovníci proti dezinformacím podepřeli své výroky důkazovým materiálem - v opačném případě stojí tvrzení proti tvrzení.
V případě citace autora "Václava Klause" by snad bylo vhodné doplnit bližší určení, o kterého z obou VK veřejně činných jde - starší nebo mladší.
"Přehled dezinformačních a manipulativních webů" z roku 2016 je poněkud zastaralý materiál - ostatně jako celé "Evropské hodnoty".
Jejich "svoboda a suverenita, liberální demokracie, právní stát a transatlantické spojenectví" jsou jen prázdné fráze, stejně tak jako neprokázaný "nepřátelský vliv Ruska, Číny a islámských extremistů".

PeTaX [2]

Jistě. Dokonce nejsou ochotni oddělovat od sebe zpravodajství a názory. V jejich prismatu je jim nepohodlný názor dezinformací.

Jenže už vyvinuli značný tlak na inzertní platformy, zejména Google, a inzerenti si nepřejí zobrazování svých reklam na takto označených webech. Jejich ztráty jsou pak značné a může je to položit.

Přemek [314]

Pokud pochopíme, že lidé ve své podstatě nejsou zvířata ani démoni, natož zombie, ale jsou těmito kreaturami manipulováni, aby je následovali (peníze až na prvním místě, především výkon, hlavně růst, ohleduplnost zdržuje, jedině úspěch, svoji pozici si musím vybojovat, lidé jsou nepoučitelní, atd.). Nic z uvedeného v závorce není po nás, lidi, přirozené, vše je pouze důsledek špatné výchovy, vadného školství, vadného právního systému, vadného finančního systému a zlé vůle některých stvoření s lidskou podobou, ale ne lidskou psychikou. Každý z nás, vědomých, ví, že moc a peníze korumpují a představují onu vějičku Bestie. Jsem gnostik, naslouchám svému svědomí jako rozhraní, jímž ke každému z nás promlouvá Člověk, ale pouze někteří z nás jej slyší. Pokud kdokoli z nás uvidí či uslyší vábničky všeho druhu, jde o verbování do armády Temnoty. Pokud někdo z nás uvidí a ulyší odsudek - nálepku bez vysvětlení a argumentace, zajímejme se o toho, kdo je nám zapovídán. KSB a DVTR jsou základem jako nutnou podmínkou k pochopení současného globálního socioekonomického systému a vstupenkou mezi vědomé znalce globální politiky. Uvedená z dlouholetého pozorování praxe vytvořená teorie je trvale platná, protože postihuje samu podstatu zlořádu, v němž žijeme.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top