Diskuse


Když není po jejich, cítí se opět bezmocní

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

Vojtěch Běhunčík [306]

Raději bych tady nepřipomínal "kdo v roce 1991 zásadně přispěl k nemožnosti vytvořit silnou jednotnou pravici".
Politováníhodná úloha Václava Klause st., který vytuneloval Občanské fórum a jeho problematická sebestředná osobnost jsou dostatečným důvodem k tomu už nikdy s Václavem Klausem st. nespolupracovat.

Přemek [314]

Svobodnou společností není a nemůže být množina svobodných jedinců, pokud tito jedinci nejsou odpovědní ve své svobodě a nekonají sounáležitě a nedestruktivně navzájem. Svoboda znamená přirozený mravní řád vnitřně respektovaný každým člověkem. Pouze tehdy zmizí jinak všudypřítomná nejistota, ničení a parazitismus a společnost vědomých lidí bude odolná a současně adaptabilní navenek a soudržná uvnitř. Politické rozdělení společnosti na pravici a levici je umělé a zlovolné pro Ploštěnce. Čím silnější a samostatnější je člověk, tím méně závisí na jiných lidech, ale současně s nimi spolupracuje (win-win princip) a vnímá je a sdílí s nimi empaticky či telepaticky část nebo celek svého já. To znamená eliminaci narcisismu, egoismu, vyvolenosti, elitářství a podobných forem psychických poruch lidí. Klofáčovo heslo bylo "K lidu níže a s lidem výše". Pochopil, že bez přirozené a nikoli zmanipulované podpory lidí navzájem může slolečnost prosperovat nejen jako celek, ale že mohou prosperovat všichni její členové.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top