Diskuse


Čtyři výzvy proti byrokracii

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Vojtěch Běhunčík [306]

Původní článek je slovensky a odvolává se na volby do Národnej rady Slovenskej republiky, které se budou konat pravděpodobně v sobotu 29. února 2020.
http://volby-slovensko.sk/
Kdysi jsme uměli číst i knihy ve slovenštině. Rozhlasové zprávy četl střídavě český a slovenský hlasatel, každý ve svém jazyce. Dnes se musí texty překládat.
Nic to však nemění na platnosti otištěného článku i pro Českou republiku - bezvýhradně s ním souhlasím (zejména s nešvarem poslaneckých přílepků).

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top