Diskuse


Blackout v rozvinuté společnosti

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Přemek [314]

Problémem pana Neffa i obce fyziků je, že se sami uzavřeli v jim pochopitelném světě. Veškeré jejich myšlení pak probíhá v rámci tohoto omezení. Pracují s pojmy, kterým vcelku rozumí a jež popisují jejich omezený svět. Nejde o to, že by jejich intelekt nestačil na mnohem širší a komplexnější pochopení skutečnosti, ale jejich omezující rozhodnutí je zbavilo možnosti pracovat s pojmy celého světa, nikoli jen oné skořápky. Blackout, a to globálního rozměru, je nejen možný, ale i vysoce pravděpodobný. Vědomosti o příčinách přepólování Země, o ovládání elektoromagnetické síly i o tom, co znamenají pro většinu lidí tajemně okouzlující polární záře - tyto vědomosti nejen že existují v dispozici nemnoha jejich nositelů a uživatelů, ale také jako technologie k použití. To vše znamená, že globální blackout může spustit doslova hnutí mysli, jež disponuje onou technologií. Naši dávní předkové přisoudili jevy, jež nechápali, Bohu či Bohům. Klidně u toho můžeme zůstat, pokud nejsme dostatečně vědomí.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top