Diskuse


Otázka do pranice: president nebo král? (62)

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

Špička [322]

Jen krátce.
Každý člověk, který se alespoň trochu zabývá historií, tak ví, jak se chovala šlechta a to zejména v tkzv. Sudetech. Pokud jde o tkzv. "českou šlechtu" tak stačí, když si uvědomí komu patřil pracovní tábor v Letech a v jakých podmínkách tam žili ti, kteří tam nuceně pracovali. A pro koho
pracovali tito lidé zadarmo pro Schwarzenberg. To je skutečně noblesse oblige, že?

PeTaX [2]

Jen velmi povrchní člověk usuzuje na celou šlechtu na základě Schwarzenbergova příkladu. (Nehledě k tomu, že i v jeho případě šlo o věc přinejmenším spornou). Kromě toho ukazujete svou neznalost věci výrokem: komu patřil pracovní tábor v Letech. Patrně to nevíte!

Karel [323]

Tedy přímo do pranice se pouštět nebudu, ale že mi článek hnul žlučí, to nepopírám. Už citát Františka Josefa I přímo volá po otázce, kdo ochrání občana před jeho panovníkem. Takovou otázku si jistě pokládali naši pradědové, když četli provolání Mým národům.... To ještě nechávám stranou, že tehdy se nejednalo o občana, ale o poddaného. Monarchie u nás měla staletou tradici. A kolik za ta staletí bylo panovníků, kteří opravdu dbali o blaho svého lidu? K jejich spočítání nepotřebujeme ani prsty jedné ruky. Za ta staletí dost málo. Ten jeden, o kterém to platilo, musel nejprve vojensky pokořit zpupnou a zlodějskou šlechtu, tu vaší noblesse oblige. A nemohu jinak, než se zlomyslně ušklíbnout, nad ctihodným klubem důvěryhodných monarchii, to si děláte legraci, nebo jste příliš hodoval opojnému moku? Pohádky o krásných princeznách a statečných princích jsou čtivější a v poměru k realitě asi na stejné úrovni.

PeTaX [2]

No jo. Jenže věc má takový drobný háček. Co háček, spíš veliký hák!
Jak První republika, tak i později komunistický režim měly celou řadu důvodů, proč nenechat na monarchii nit suchou. A tomu byl uzpůsoben i školský dějepis, takže v hlavách lidí přežívají dodnes fráze o žaláři národů a podobné nesmysly. Jenže realita byla někde o dost jinde a to, co si lidé dnes pamatují, je spíše ideologická indoktrinace a balast.
Když se ponoříte do studia skutečných historiků, nacházíte značně jiný obraz. A nemusí to být jen nudné práce akademiků, ale i popartové práce třeba Petra Hory Hořejše, či modernějšího Vlastimila Vondrušky. Ono to prostě nebylo tak, jak jsme se učili a v lecčems bychom dnes spíše svým pra-prarodičům mohli závidět. Např. to, že za toho proklínaného Rakousko-Uherska byl občan vůči státu daleko svobodnější, než dnes.
A jen třešnička na dortu: Taky máte zafixováno, že na Národní divadlo si národ vybral peníze ve veřejné sbírce? Krejcar ke krejcárku, národní vzbouzení... Tak leda tak prd. Z té sbírky by si postavil leda tak první dva schody z ulice. Drtivou část ceny zaplatil z Vídně císař Franz Josef. A tak je to skoro se vším.

PeTaX [2]

A poddaný vám vadí? No, asi to vidíte prismatem nějakých pohádek. Víte, že Commonwealth of Nations čítá nějakých 2,2 miliardy lidí a to všechno jsou de facto poddaní jejího veličenstva Elisabeth Roy? V některých státech (Kanada, Austrálie) výslovně Her Majesty Queen Elisabeth II, Queen of Australia (Canada). Myslíte si, že Britům vadí, že jsou poddaní a nějak je to svazuje? O Španělsku a dalších královstvích nemluvě.

Karel [323]

Jak už jsem avizoval, do pranice se pouštět nebudu. Jen dvě technické poznámky. Jak jste přišel na to, co mám zafixováno ohledně Národního divadla? Že o tom sám nevím. Druhá poznámka, ano, být poddaným by mi vadilo a to hodně. Nehledě k tomu, kolik lidí si v tom stavu libuje. Monarchie není nic pro mně.

PeTaX [2]

Add Národní divadlo: to souvětí obsahuje otazník, tedy se ptám, zda to máte zafixováno. Nic vám nepodsouvám, zdvořile se ptám.
A že jste poddaným státu je lepší v čem? Pravda, můžete se vzdát občanství, ale jen tehdy, budete-li mít občanství jiného státu. Bez občanství nesmíte existovat.
Přiznejme si otevřeně, že jsme ve skutečnosti jen nevolníky demokraturního, centralistického, byrokratického státu. Odíranými o majetek daleko více, než kdykoliv v historii. O svobodě si opravdu můžeme jen nechat zdát.

Karel [323]

O svobodě a demokratuře si žádné iluze nedělám. V tom jsme myslím zajedno. Ale ani to nemění můj názor na monarchii a šlechtu. Jsem ochoten připustit právo dědit majetek po předcích, ale nejsem ochoten připustit, že kdokoliv má dědičné právo vládnout ostatním ,,z Boží milosti". V tom jsem zajedno s Masarykem. Ostatně ani v tom Rakousku si c.a k. monarchii neponechali, i když byla tak úžasná. Pan Frýbort je moudrý pán a v mnohém s nim souhlasím. Ale i jemu přiznávám právo na omyl nebo rozmar.

PeTaX [2]

No a právě v tom je zřejmě Vaše nepochopení. Konstituční monarchie jde trochu jiným směrem. Jak výše citováno, monarcha nevládne, ale panuje. Vládne vláda a parlamentní systém. To je dost zásadní rozdíl.
Pro příklad bych užil třeba jen jednoho argumentu: monarcha si svého dědice vychovává k panování, vyučuje jej svému řemeslu, a království mu předá, až když k tomu má dipozice. To je, soudím, lepší, než když je z lidu vybrán za presidenta libovolný plebejec, který takovou kvalifikaci a průpravu vůbec nemá.
Poměrně zajímavě o problematice píše Hans Adam II., lichtenštejnský kníže. Dokonce vtělil do jejich ústavy hlavu, že kdykoliv lid nahlédne, že on panuje špatně, odstoupí a z knížectví udělá republiku. No, zdá se, že panuje dobře, když o tu změnu obyvatelé nestojí. (Mimochodem: kníže má občanské povolání, resp. podniká a živí se sám.)
Já si myslím, že panovník v takovém konceptu znamená určitou konzervativní stálici, řád, chcete-li. A jestliže bych se ještě před třiceti lety návratu monarchie leda posmíval, dnes, ve více jak šedesáti letech věku, už mi ta myšlenka nepřijde hloupá; spíše je otázkou, kde dnes monarchu vzít.

Vojtěch Běhunčík [306]

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
... česká monarchistická politická strana, usilující o změnu státního zřízení na konstituční monarchii s dvoukomorovým parlamentním systémem.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Cesk%C3%A1_(monarchistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech,_Moravy_a_Slezska)
---
https://www.korunaceska.cz/

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top