Diskuse


Neuvěřitelné reakce na zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Vojtěch Běhunčík [306]

Od Václava Klause se nedalo nic jiného čekat, včetně toho, že prohlásí úřad ombudsmana za zbytečný tak jako desítky nevládních organizací - viz NGOismus)*.
On přece ví nejlíp, jak věci řešit a nenechá rozvracet demokracii (tedy - pokud se rozvrací jiným, než jím navrženým způsobem).
ZÁKON č. 349/1999 Sb.ze dne 8. prosince 1999, o veřejném ochránci práv
§ 1 / (1) Veřejný ochránce práv (dále jen "ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.
§ 28
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení.
Klaus v. r.; Havel v. r.; Zeman v. r.
---
)*
NGOismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/NGOismus
NGOismus je v českých podmínkách pejorativní označení ideologie nadřazující názory občanských sdružení a dalších nevládních neziskových organizací (NGO) před názory demokratických orgánů obsazovaných standardní demokratickou cestou, tedy na základě voleb. V tomto významu termín zavedl v Česku Václav Klaus v roce 2005 a převzali jej někteří kritici politizace tzv. občanské společnosti.
---
Zrušme němčinu, je falešná! - Břetislav Horyna
http://glosy.info/rejstrik/ngoismus/
Německý slovník uvádí u termínu "der Klaus" jednoznačný ekvivalent: "Dummkopf". U slova "der Dummkopf" pak nalezneme bližší vysvětlení: "nicht klug; von schwacher, nicht zureichender Intelligenz". Nevím, co si to Duden troufá, ale přeloženo do naší mateřštiny označuje podle něj slovo "Klaus" člověka nemoudrého, kterého vyznačuje slabá, nedostatečná inteligence. Netřeba dodávat, že za tímto literárním opisem se skrývá jediný výraz, zhusta užívaný v lidové mluvě, který použít mi brání vrozený odpor k vulgarismům a úcta k mocnářství. Zdá se ovšem, že tady si němčina dovolila příliš a nezbývá, než ji odsoudit: sama se stala součástí falešného multikulturalismu, který my, co jsme naši, přirozeně zavrhujeme.

Vojtěch Běhunčík [306]

Nadále budeme používat pouze angličtinu, kde se pitomec řekne úplně jinak.
Němčina se tak ocitla na jedné lodi s odporným humanrightismem, NGOismem a dalšími projevy falešné postdemokracie, v níž by si lidé nakonec začali myslet, že mohou mluvit do veřejných věcí (které jsou zpravidla věcmi, jež se jich navýsost týkají) svobodně, otevřeně, bez politického mandátu získaného ve volební soutěži politických stran. Takhle ne, vážení občané!
---
Ombudsman je záchranný pás pro občany, kteří už vyčerpali všechny možnosti (včetně apelů na své volené poslance).
Viz také (i když soudnictví v USA je založeno především na precedentním právu)** Erle Stanley Gardner - Soud posledního odvolání
https://www.databazeknih.cz/knihy/soud-posledniho-odvolani-52822
)**
Precedens
https://cs.wikipedia.org/wiki/Precedens

Angloamerické právo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A9_pr%C3%A1vo

Common law
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_law

PeTaX [2]

Toto není věcná a slušná diskuse, ale čistý útok ad hominem na autora článku. A spamming mimo téma článku.
Nehodlám takové exhibice trpět a platit vám k nim datový prostor. Berte to jako první vážné varování.

Vojtěch Běhunčík [306]

Nu ano - lépe by určitě bylo diskutovat přímo s autorem článku.
Pokusím se svou animozitu trochu zmírnit.

Vojtěch Běhunčík [306]

Pokud se vyjádřím slušně - i když z příspěvku to vyplynulo - tak Klaus podepsal zákon, se kterým nesouhlasí:
"I já jsem v 90. letech proti zavedení instituce ombudsmana vždy rezolutně protestoval. Vždy jsem tuto instituci, o které se v klasických učebnicích demokracie nikdy nemluvilo, chápal jako pokus oslabit systém parlamentní demokracie."
I nyní má možnost prostřednictvím volených zástupců iniciovat zrušení tohoto podle něj zbytečného zákona a úřadu, který tento zákon vykonává.
Vůbec nepokládám tento úřad za zbytečný - viz "Absurdní souboj o tento zbytečný úřad" a nésledující odbočka k "hysterii pokrokářů" je Klausův konzistentní NGOismus (viz výše).
Naopak trvám na tom, že ombudsman je nyni poslední zákonná možnost odvolání v případě, že všechny předchozí snahy žadatele o právo selhaly.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top