Diskuse


Je to největší událost našich životů

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Borsuk [249]

Pan Klaus má talent říkat lidem věci nepříjemné, věci které lidé slyší neradi a proto ho spoustu lidí nemá rádo. Zkuste si zpětně dohledat jeho postoje, prognozy atd. Skoro vždy měl pravdu a to mu mnoho lidí nedaruje. A zkuste se podívat zpětně na předpovědi takových profesionálních politických hvězd jako je např. Pehe.

ing. Zdeněk Beran, CSc. [277]

Zcela souhlasím s panem Borsukem a navíc si dovolím připojit ještě pár poznámek:
1)
Profesor ekonomie, ing. Václav Klaus, CSc. (bývalý ministr financí Československa, později pak premiér a prezident ČR) svou inteligencí, odbornou erudicí i všeobecným přehledem, dlouhodobou pevností a konzistentností svých názorů vyprofilovaných znalostmi nabytými jeho celoživotními zkušenostmi a studiem, podloženými jeho analytickým myšlením (včetně schopnosti "vyhmátnout" podstatu problému a JASNĚ ji POJMENOVAT) a spojenými navíc s prozíravostí a předvídavostí, dále pak svým nebývalým pracovním nasazením, "tahem na branku" a v neposlední řadě svou ZÁSADOVOSTÍ a odvahou říkat a (navzdory mocným tohoto světa) i veřejně hlásat a publikovat (mnohdy i velmi nepříjemnou) PRAVDU, ční vysoko nad ostatními politiky naší novodobé historie i nad naprostou většinou politiků světových (a to i těch dobrých - jak našich tak cizích). Zatím není zdaleka doceněn tak, jak by si zasloužil, ale pevně věřím, že v budoucnu bude veškerý jeho pozitivní přínos (jak pro ČR, tak pro Evropu i svět) postupně teprve uznán a náležitě oceněn ...
2)
Právě díky Václavu Klausovi jsem "objevil" takové velikány světové ekonomie, jako je Ludwig von Mises a jeho dílo ("Lidské jednání" = "Human Action", "Theory of Money and Credit" aj.). Od Misese pak jeho žáka Rothbarda ("Zásady ekonomie" aj.), dále pak český portál Mises.cz a jeho správce pana Urzu, jehož vynikající článek "Totalita včera, dnes a zítra" byl mimochodem právě v těchto dnech (23.3.2020) zveřejněn zde na tomto portále Svobodný svět.

ing. Zdeněk Beran, CSc. [277]

3)
Před pár lety, ještě dříve než jsem objevil tento portál Svobodný svět, choval jsem se dosti hloupě a naivně: občas jsem si na webu pročítal i diskuse k různým článkům s politickou tématikou, nejčastěji na Novinkách.cz. Takže, místo toho, abych na tomto portále Svobodný svět "hltal" články od Kechlibara, Šichtářové, Pikory, Tomského, Robejška, Kurase, Macha, Václava Klause mladšího a spousty dalších vynikajících "přispěvovatelů do tohoto vynikajícího portálu" ztrácel jsem svůj drahocený čas zcela neefektivně na Novinkách.cz. Ale, jak se říká, "Všechno zlé je také (někdy) k něčemu dobré": Na Novinkách.cz jsem si totiž všimnul, že velká část diskutujících měla potřebu se nějak vymezovat vůči Václavu Klausovi staršímu. Probíhalo to většinou (dosti stereotypně) podle následujícího schématu:
a) Nejdříve napsali úvodní frázi jako např. "Klause nemusím", "není to můj šálek čaje", "nemám ho rád", "provinil se tak a tak …" apod. …
b) Načež pak následovalo: "Ale v tomto konkrétním případě VŠAK MÁ Klaus PRAVDU !!!"
c) Tento přístup byl přitom stereotypně aplikován téměř ke VŠEM možným tématům, ať už to byla Klausova kritika Evropské unie, klima-alarmismu či jakékoliv jiné téma …

ing. Zdeněk Beran, CSc. [277]

4)
Co se však týče (zejména písemných) kritik na Václava Klause staršího, choval jsem se přece jen poněkud efektivněji a neztrácel čas (tak jak popisuji v bodě 3) pročítáním jakýchkoliv kritik zleva (a to ani od notorických "levičáků", ani od umírněnějších levicových autorů), nýbrž jsem se téměř výlučně zaměřil a velmi pečlivě a podrobně studoval POUZE kritiky ZPRAVA. (Závěr, ke kterému jsem tímto studiem dospěl, leží však již mimo rámec tohoto, beztak už dlouhého, diskusního příspěvku a vyžádal by si samostatné jak zpracování, tak i prezentaci.) Uvedu zde pouze následující zajímavost, která se mi tímto studiem dostala do rukou, a která tak trochu reaguje na jméno uvedené na samém konci diskusního příspěvku pana Borsuka:
a) Nejdříve jsem zjistil, že jedním z těch, kteří kritizovali Václava Klause staršího ZPRAVA, je (či býval) např. pan Schwarz z Liberálního institutu.
b) Později pak, při studiu jeho (souhrnného) díla jsem narazil na článek, ve kterém si pan Schwarz "pěkně podal" právě panem Borsukem výše zmíněného Peheho a ukázal, že Pehe ekonomii ale VŮBEC (ani trochu) NEROZUMÍ !!!
c) A přesto je (či přinejmenším býval) takovémuto "neumětelovi", jakým je Pehe, dáván v našem mainstreamovém (veřejnoprávním) mediálním světě zcela disproporčně tak velký a široký prostor (k jeho publikacím a sebeprezentaci) a dotyčný Pehe je (či býval) natolik "protěžován", že se to (ve světle výše zmíněné nízké úrovně jeho znalostí a schopností) musí každému alespoň trochu soudnému člověku jevit jako záležitost naprosto skandální!
d) Hádejte, prosím, proč tomu tak asi je či bylo. Můžete třikrát ...

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top