Diskuse


Levice má řešení korony — všem se bude líbit

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Borsuk [249]

V přírodě, v technice i ve společnosti existuje jeden úžasný mechanismus: záporná zpětná vazba. Funguje. pokud mu není bráněno, funguje skvěle. V ekonomii se tomu říká zákon nabídky a poptávky. (to je ta neviditelná ruka trhu).Nic lepšího nikdo nevymyslel ani nevymyslí.Lze to jen více nebo méně po.......

PeTaX [2]

Přesně tak.

Vojtěch Běhunčík [306]

Není to tak jednoduché, jak si ekonomové malují třeba zde:
http://economicswebinstitute.org/glossary/feedback.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedback
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_equilibrium

(1)
Lidé mají tendenci chovat se nepředpokládaným způsobem, zejména v ohrožení.
(2)
Svět je vlivem globalizace mnohem provázanější než dříve a vlivem síťové struktury je celek mnohem komplexnější, než pouhý souhrn jednotlivých systémů samostatně.

Na nelineární systémy zpětné vazby včetně finančních trhů je vhodnější použít teorii chaosu / fuzzy logiku (a stejně to nemusí fungovat ...).

Konvenční model ekonomické rovnováhy nabídky a poptávky podporuje pouze ideální lineární negativní zpětnou vazbu a byl kritizován Paulem Ormerodem v knize "Smrt ekonomie" / "The Death of Economics ".
http://www.paulormerod.com/books/

Hynek Rajchenberk [245]

No důraz na rovnováhu se u některých ekonomických škol jistě přehání, ovšem jiné ekonomické školy kontrují tím, že tvrdí, že ekonomické rovnováhy může dosáhnout stát a jeho politika. Pokud by tomu tak bylo, tak by musel fungovat socialismus. Společnost je dneska natolik komplexní, že její centrální řízení a opravování státem je čím dál těžší. Decentralizované tržní systémy jsou mnohem robustnější. S nelinearitami, které jsou tu ostatně od jak živa (lidská mysl a jednání nejsou skoro nikdy lineární), si dobře poradí.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top