Články


petax.jpg

Rozpory Bible (XI)

Ježíš byl zbičován a: „nesl svůj kříž a vyšel z města (Jeruzaléma) na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota“ (Jan 19, 17), kde byl ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 237× | Prestiž Q1: 16,45 | 37 | 2 |
petax.jpg

Rozpory Bible (X)

V tomto předposledním dílu cyklu bych rád poukázal ještě na několik údajů, které Bible uvádí jako faktum. A které nevypadají příliš pravděpodobně, či vyvolávají další otázky. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 322× | Prestiž Q1: 9,97 | 13 | 0 |
petax.jpg

Rozpory Bible (IX)

Celý soubor těchto článků má jediný smysl. Apelovat na kritické myšlení. Odhalit principy fanatismu. Nejhalasnější v diskusích byli ti, kteří nesnesli tento kritický pohled. Ti, kteří si z několika sporných textů udělali fetiš. A já je přitom i s jejich v… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 059× | Prestiž Q1: 13,77 | 26 | 1 |
petax.jpg

Rozpory Bible (VIII)

Pokud se na události staré přes 2000 let pokusíme dívat bez ideologických slupek na očích, jeví se nám postava Ježíše Krista poněkud jinak, než je nám křesťanskými církvemi po staletí předkládáno. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 537× | Prestiž Q1: 16,48 | 36 | 1 |
petax.jpg

Rozpory Bible (VII)

Křesťanské církve se opírají o názor, že jejich Spasitele odsoudili Židé. Pak mohu těžko chápat, proč se odvolávají na židovské tradice a kořeny. Křesťanství a judaismus jsou si na hony vzdáleny a jedinou spojnicí je ta sporná Bible. Kdo ji takto sestavil… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 235× | Prestiž Q1: 11,32 | 17 | 0 |
cirkve-1.png

Ještě několik čísel k církevním restitucím

Bylo mi vyčteno, že jsem změnil názor na navracení církevního majetku. Není tomu tak. V tom názoru jsem konzistentní a jestliže jsem to neřekl dost jasně, opakuji: Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 3 003× | Prestiž Q1: 34,84 | 200 | 0 |
verici-0.png

Církevní restituce ještě jedním pohledem

Už se k nim vyjádřil snad každý, kdo má na klávesnici písmenko „N“. Nebudu pro teď uzavírat tu otázku nějakým striktním vyjádřením, ostatně, udělal jsem to již dříve. Zkusme si tu otázku zobrazit v nějakých číslech a grafech. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 4 114× | Prestiž Q1: 35,32 | 210 | 1 |
petax.jpg

Rozpory Bible (VI)

Chápu (snad nějak) Starý zákon. Mám pochybnosti, ale dobrá. Vyprávělo se to u ohňů, vylepšovaly se ty historky. Ale na Zákon nový musím zírat jako užaslý vrabec. Kde se vzalo tolik fikcí, polopravd a nepravd? A proč? Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 848× | Prestiž Q1: 13,83 | 25 | 0 |
petax.jpg

Rozpory Bible (V)

V podstatě mě tento cyklus začíná unavovat. Prvotní snaha o diskusi o polemických bodech Bible naráží stále více na netolerantní a nesnášenlivou skupinu lidí, kteří v té víře žijí a bojí i se o ten nejmenší kousíček své víry, protože možná i vnímají, jak … Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 807× | Prestiž Q1: 13,83 | 26 | 1 |
petax.jpg

Rozpory Bible (IV)

Vím, že těmito větami nesmírně hnětu bigotní věřící. Věřící z principu a bez schopnosti reflexe. Církev to řekla, tak je to pravda. Ale já jsem v opozici: církev to sice řekla, ale je to pravda? Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 687× | Prestiž Q1: 14,94 | 31 | 2 |

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top