Články


petax.jpg

Chybějící zpráva o stavu země

Ve staré Americe vystupoval president republiky periodicky s referátem lidu o tom, jaké jsou výsledky jeho vládnutí. Ne, že by to už nedělali, ale objektivní pravda je už častěji zahalena do politických klišé a frází, které by lid rád slyšel. Podívejme se… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 567× | Prestiž Q1: 13,41 | 24 | 0 |
gilotina.jpg

Úpadek mravů a exploatace korupce

Myslím, že největším ohrožením současné společnosti je výkon jakékoliv moci bez osobní zodpovědnosti. Od ní se odvíjí i masivní korupce, kterou je současná republika prolezlá, jako černým morem. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 910× | Prestiž Q1: 20,34 | 53 | 0 |
petax.jpg

Dilema jménem náboženství, Bůh a víra

Nejen 18. století a předchozí, ale i devatenácté a následující neustále vzývají k nějaké víře, v nějakého pánaboha. Dobře, může to vést k nějaké formě důvěry v cosi abstraktního, na co si sice sáhnout nemůžeme, ale věříme tomu. Podobně, jako to Bolek Polí… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 530× | Prestiž Q1: 13,52 | 25 | 1 |
petax.jpg

Nejen Český problém: kapitál

Jediným motorem ekonomického růstu je volný kapitál, tedy možnost jeho individuálním použitím dosáhnout tvorby růstového stimulu, tedy vyššího zisku investice. Pokud jakýkoliv jedinec vlastní volný kapitál, má dvě možnosti. Buď jej může v blízkém časovém … Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 145× | Prestiž Q1: 9,95 | 14 | 1 |
petax.jpg

Sčítání oveček ještě jednou

V plném tempu je zbytečnost, rozmařilost, perzekuce a protiústavnost zákonem vynuceného státního aktu jménem sčítání lidu, domů a bytů. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 270× | Prestiž Q1: 23,78 | 74 | 1 |
petax.jpg

Vražda na tyranu není zločinem

Citát vypůjčený z úst Františka Smolíka z filmu Vyšší princip nepasuje dobře jen na období Heydrichiády, ale platí v obecnějším měřítku. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 066× | Prestiž Q1: 11,63 | 19 | 1 |
petax.jpg

Ovce už na porážku nejdou

Číše trpělivosti už přetekla. Každá zvůle má mít svoji mez a trest za ni. Každý člověk se bojí ran karabáčem jen tak dlouho, dokud jej tyranu nevyrve z ruky a nedá mu také ochutnat, jak rány bolí. Historie nás poučuje, že tato pomsta bývá daleko tvrdší a … Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 261× | Prestiž Q1: 13,79 | 25 | 0 |
petax.jpg

Stát – terorista

Neustále rozporuji Stát. Nemám pražádnou radost z toho, že má tolik moci. Domnívám se dokonce, že státy nejsou potřeba téměř k ničemu užitečnému a spravedlivému, ale naopak k prosazování násilí, zabaleného do hesel a floskulí, nad kterými ovládaní nepřemý… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 339× | Prestiž Q1: 14,64 | 30 | 2 |
petax.jpg

Problém jménem demokracie II

Nakousl jsem v minulém článku problém, který se mi zdál dosti závažným a pak jsem nechtěně sklouzl do tématu, které jsem původně neměl na mysli. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 625× | Prestiž Q1: 6,44 | 5 | 1 |
petax.jpg

Problém jménem demokracie

Demokracie se světově rozšířila, a to v podstatě násilím – a dnes si to už můžeme na základě historických faktů přiznat – vinou expanzivní demokratizační politiky amerického presidenta Woodrowa Wilsona. Jeho primárním motivem byl názor, že jakékoliv monar… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 162× | Prestiž Q1: 15,94 | 33 | 0 |

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top