Články


petax.jpg

Šílenství, davové šílenství

Urputná snaha socialistů zamořit celý svět svým doktrinářstvím není žádný pokrok, ale cesta do pekel všeobecné chudoby, zmaru možností a nadějí jednotlivců. Vede k zprůměrované šedi dobře manipulovatelných mas. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 180× | Prestiž Q1: 15,43 | 33 | 2 |
petax.jpg

Je to tak prosté, dr. Watsone

Zdejší politická moc si zvykla na to, že jednou za čtyři roky se jim, i s dobrým přesvědčením lidí, že vykonávají svoji demokratickou moc, vhodí do volebních kastlíků dostatečný počet lístečků a utvrdí jim tak jejich mocenské postavení. A pak si budou, st… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 669× | Prestiž Q1: 7,26 | 6 | 0 |
petax.jpg

Morální dilema

Čím jsem starší, tím méně snáším nespravedlnost a násilí. Postižen jsem tím byl už v základní škole. Dělával jsem dobrovolně advokáta chudých. Ne majetkově chudých, ale těch, kdo byli napadeni a pokořováni nějakou mocí, ale bránit se jí neuměli. Prát jsem… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 791× | Prestiž Q1: 17,22 | 38 | 0 |
petax.jpg

Malé Post Scriptum ke Zprávě o stavu země

Nemohu se ubránit pocitu, že současný stav země je přesně tou nejčernější realitou Orwelovských představ. Ministerstvo míru je v praxi ministerstvem války. Ministerstvo pravdy je přesně ministerstvem lži a nenávisti. Ministerstvo financí je masovým zloděj… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 780× | Prestiž Q1: 14,58 | 28 | 0 |
petax.jpg

Chybějící zpráva o stavu země IV

V této stati se pokusím shrnout, proč jsme nesvobodnými lidmi v nesvobodném státě, kde jsou východiska z této situace a jaké to má historické důvody. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 190× | Prestiž Q1: 11,97 | 19 | 0 |
petax.jpg

Prepotence některých firem

Mobilní operátoři, alespoň jsem se domníval, mají nabízet svoji službu v oboru předávání hlasových a textových zpráv jiným účastníkům smlouvy. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 073× | Prestiž Q1: 8,86 | 10 | 0 |
petax.jpg

Sčítání lidu, domů a bytů je totalitní zkouškou Vaší submisivity

I v partnerském vztahu je vždy jen jeden z obou partnerů dominantní a druhý podřízený. Žijí v jakémsi nekonečném boji o tyto role. Nebo souboj vzdají a dobrovolně se stanou poslušným vykonavatelem, loutkou, která strpí cokoliv. Rezignují na svoji osobnost… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 305× | Prestiž Q1: 17,18 | 38 | 0 |
petax.jpg

Chybějící zpráva o stavu země III

V návaznosti na předchozí zkoumání příčin odlidštění moderní společnosti se podívejme na tři základní atributy tohoto jevu. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 606× | Prestiž Q1: 10,91 | 16 | 0 |
petax.jpg

Chybějící zpráva o stavu země II

V minulém článku jsem otevřel otázku teorie „masové spotřebitelské společnosti“, neutěšeného stavu současné společnosti, obecného mravního úpadku, zvrácení hodnotového žebříčku a hledání příčin tohoto stavu. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 650× | Prestiž Q1: 9,17 | 11 | 0 |
petax.jpg

Už se mi fakt otvírá kudla v kapse…

Lidovky dnes otiskly článek: „Dotované jídlo dostávají jen tři Češi z deseti“, návrh Miroslava Kalouska na jakousi úpravu a okamžitou proti-výhrůžku Miroslava Zavadila, takto šéfa ČMKOS, generální stávkou. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 3 662× | Prestiž Q1: 32,36 | 157 | 0 |

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top