Články


petax.jpg

Česká Zkažená Republika

Přimlouval bych se za změnu názvu státu. Už se jmenoval všelijak: ČR, ČSR, ČSFR, ČSSR, i Böhmen und Mähren. Nejnověji bych nabídnul přejmenování na ČZR – Česká Zkažená Republika. (Pokud si Z nedosadíte horším výrazem.) Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 348× | Prestiž Q1: 15,18 | 31 | 1 |
petax.jpg

Rozpolcenost svědomí

Odbory jsou podle mého názoru dnes naprosto anachronickou institucí, která jen požaduje podle socialistických mechanismů moc někomu brát a jiným dávat. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 097× | Prestiž Q1: 15,16 | 31 | 1 |
petax.jpg

Osudové otázky

Stále se točíme kolem dokola v nekonečném kruhu plném otázek a nedostatečných odpovědí na ně. Nedokážeme si odpovědět ani na elementární věci. Anebo nechceme? Namlouváme si, že problémy, když před nimi strčíme hlavu do písku, zmizí? Posunujeme se mechanic… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 831× | Prestiž Q1: 8,07 | 8 | 0 |
petax.jpg

Letos krkavci neodletěli

To je velmi zlé znamení. Krkavci vždy zůstávají tam, kde cítí mršiny, nebo kde jejich hojnost očekávají. Svými neotupělými instinkty to dovedou rozpoznat. Na rozdíl od homo sapiens sapiens, který ve své nezměrné pýše a zpupnosti tyto přírodní instinkty od… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 670× | Prestiž Q1: 9,28 | 11 | 0 |
petax.jpg

Řítíme se do ho…en, nevíme jak z toho ven

zpívá jedna, ne zrovna mainstreamová kapela. Je třeba se nad tím zamyslet. Kdysi dávno korunoval John Wyndham své stěžejní dílo výrokem: „dokud lidé ještě viděli, nedívali se“. V knize se hodně využívá symboliky. Za sebe bych ji doplnil o: „dokud lidé ješ… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 196× | Prestiž Q1: 17,17 | 38 | 0 |
petax.jpg

Babylón a zmatení jazyků

Bible hovoří o tomto městě jako o jednom z prvních měst založeném po Potopě. Biblická chronologie její založení řadí před rok 2 269 př. n. l. Podle 1. Mojžíšovy knihy 11:1–9 se lidé rozhodli postavit věž až do nebe – Babylonskou věž (může se jednat o pozd… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 095× | Prestiž Q1: 12,27 | 20 | 0 |
petax.jpg

Zlblost státem

Neumím si zodpovědět otázku, proč jsou někteří lidé posedlí představou, že současný stav a fungování státu je to jediné, co je možné, správné a užitečné pro většinu lidí. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 862× | Prestiž Q1: 22,22 | 64 | 1 |
petax.jpg

Rizika nanočástic

Ing. Jan Topinka DSc., vedoucí Laboratoře genetické toxikologie ČSAV, před krátkou dobou publikoval stejně nazvaný vědecký článek v časopisu Vesmír. S uvedenými vědeckými thesemi se samozřejmě souhlasit může i nemusí, podle vzdělanosti, obzoru a dalších d… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 547× | Prestiž Q1: 12,00 | 19 | 0 |
petax.jpg

Problém jménem prezidentská volba

Už dříve jsem zmínil, že změna volebního systému prezidenta republiky je v podstatě k ničemu. Pokud prezident nenabude daleko větších pravomocí, je zcela lhostejné, jakým mechanismem se bude volit. Maximálně se tak můžeme vyhnout ostudě, se kterou si pro … Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 175× | Prestiž Q1: 8,32 | 9 | 0 |
petax.jpg

Problém? Byrokratický centralismus (II.)

Ekonomie je v první řadě vědní disciplínou popisující obecné lidské jednání. Nikoliv izolované ekonomické subjekty, ať už dělníky, kapitalisty, nebo úředníky, anebo dílčí ekonomické jevy a efekty. Každý ideologický výklad ekonomie, který se cíleně soustře… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 270× | Prestiž Q1: 7,73 | 8 | 1 |

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top