Elektronické knihy

Všechny uvedené e-knihy jsou v českém jazyce.
AutorTitulDownPopis
Celkem 48 knih
Bastiat, Frédéric Co je vidět a co není vidět . Známé beletrizující dílo francouzského liberálního politika.
Bastiat, Frédéric Co jsou peníze . Krátký průvodce základní funkcí peněz, bohatství a kapitálu.
Bastiat, Frédéric Ekonomické sofismy . Sborník krátkých ekonomických povídek obhajujících a vysvětlujících principy laissez-faire.
Bastiat, Frédéric Zákon . Došlo k zvrácení zákona! A policejní moc státu byla zvrácena společně s ním! Zákon, říkám, se nejen odvrátil od svého patřičného cíle, ale začal sledovat cíl zcela opačný! Zákon se stal zbraní všech druhů chamtivosti!
cover72.net Filosofie ozbrojené společnosti . Máloco na světě se děje bezdůvodně. Podobné je to s umanutým tvrzením, že slušní lidé budou žít ve větším bezpečí, pokud nebudou mít v rukou zbraně. Podle stejné poučky se chová stát (a nejen náš), když systematicky zasahuje d
Friedman, Milton Kapitalismus a svoboda . Stěžejní autorovo dílo.
Friedman, Milton & Rose Svoboda volby . Kniha ukazuje a vysvětluje některé důsledky Hayekova vnímavého tvrzení a naprostou nepravdivost Proudhonova výroku, který představuje základ socialistického myšlení a socialistické doktríny, ve které většina z nás v socialistickém Če
Hans-Adam II. Stát ve třetím tisíciletí . Kdo se kritickým pohledem ohlédne po lidských dějinách, zvláště ve 20. století, může vnímat stát jako reálné ohrožení svobody a života každého jednotlivce. Jak to vidí vládnoucí kníže z Liechtensteinu?
Hanzelka, Zikmund Zvláštní zpráva č. 4 . Přísně tajná zpráva autorů zpracovaná přímo na vyžádání Leonida Brežněva a ÚV KSČ. Veřejnost ji neměla nikdy spatřit.
Hayek, F. A. Cesta do otroctví . Vyčerpávající popis mechanismů vzniku socialistického státu.
Hayek, F. A. Soukromé peníze . Další z klasických děl liberalismu.
Hazlitt, Henry Člověk proti sociálnímu státu . Tato kniha je rozšířením pamfletu, který se objevil v srpnu 1968 pod názvem Život a smrt sociálního státu. Velká část materiálů je nová, ale některé kapitoly se již objevily v časopisu The Freeman.
Hazlitt, Henry Ekonomie v jedné lekci . Úspěšná kniha pro každého, kdo chce pochopit základní principy fungování ekonomiky. Srozumitelně, logicky a přesvědčivě, bez použití jediné rovnice autor vysvětluje na konkrétních případech základní ekonomické činnosti a vyvrac?
Hazlitt, Henry Návrat starých časů . Beletristické dílo autora popisuje vznik komunistické diktatury v Sovětském svazu a následnou porážku znovu objeveným kapitalismem.
Hoch, Karel Dr. Alois Rašín – jeho život, dílo a doba . Alois Rašín začal, ale nedopsal svou autobiografii — dokončení odkládal, půl žertem, půl doopravdy, na stará kolena — a kromě toho zanechal deníkové zápisy. Tato souborná publikace je z roku 1934.
Kohout, Pavel Úsvit . Kritika současného politického systému. Korupce, rozpočtového populismu, vedoucího k rostoucímu zadlužení veřejných financí, nestability vlád vzniklých z voleb organizovaných na principu poměrného zastoupení, chybně napsaná Ústava.
La Boétie, Étienne de Rozprava o dobrovolném otroctví . Ačkoliv La Boétierova esej pojednává hlavně příklady antických tyranů, v současné době bychom měli uvažovat nad daleko zlovolnějším, kolektivním tyranem, státem. A to individuálního tyrana šlo svrhnout ještě poměrně snadno.
Mach, Petr Jak vystoupit z EU . Krátký a srozumitelný návod předsedy Svobodných.
Machiavelli, Niccolò Vladař . Asi nejznámější dílo italského politika, filozofa, diplomata, spisovatele, historika a vojenského teoretika. (1469–1527) Jeho současníky byli Leonardo da Vinci a Michelangelo. Buonarroti.
Menger, Carl O původu peněz . Žádné ekonomické myšlení nemůže dnes přijít na mysl, aniž by nestavělo na základech, které učili Menger a jeho škola. Je obecně akceptováno, že začátek nové éry v historii naší vědy je označen prvním vědeckým vystoupením Me
Mises, Ludwig von Byrokracie . „Kdo není schopen svým spoluobčanům sloužit, ten se jim snaží vládnout.“ Ludwig von Mises
Mises, Ludwig von Sebrané eseje . Plánování za svobodu. Inflace a cenová kontrola. Mzdy, nezaměstnanost a inflace. A jiné eseje
Mises, Ludwig von Socialistický destrukcionismus . Problém spotřeby kapitálu je jedním z klíčových problémů socialistické hospodářské politiky. Nebezpečí spotřeby kapitálu je obzvláště velké tam, kde demagogové mohou nejsnáze dosáhnout úspěchu zvýšením spotřeby na hlavu…
Mises, Ludwig von Svobodný trh a jeho nepřátelé . Mezi pracemi menšího rozsahu jde o důležitější dílo Ludwiga von Misese, dle mého asi i nejlepší.
Mises, Ludwig, von Epilog socialismu . Překlad doslovu, kterým Ludwig von Mises rozšířil první americké vydání svého díla Socialismus.
Mises, Ludwig, von Liberalismus . Chtěl jsem nabídnout malé menšině myslících lidí příležitost, aby se dozvěděla něco o cílech klasického liberalismu a o jeho výdobytcích, a tímto způsobem připravit půdu pro znovuvzkříšení ducha svobody teprve poté, co dojde
Mises, Ludwig, von Lidské jednání . Klasický text liberalismu.
MŠMT Bílá kniha 2001 . Národní program vzdělávání, aneb socialistická indoktrinace jako oficiální státní program vzdělávání mládeže.
Nikodym, Tomáš Z knihovničky utopického socialismu . Základní příručka vzniku a thesí utopických socialistů. Každému, kdo touží poznat ideologické předchůdce dnešních socialistů a nechce trávit desítky hodin čtením originálních zdrojů. (A ti dnešní jsou zcela stejní.)
Novotná, Irena Maura JUDr. Vývoj politického myšlení v Evropě . Putování k poznání smyslu a významu evropského politického myšlení.
Rand, Ayn Chvalozpěv . Novela Chvalozpěv (Anthem) je oslavou nezávislého člověka, který objevil vlastní hodnotu, nebo lépe řečeno objevil sám sebe jako měřítko všech hodnot. A jako taková je skvělým, dokonale přístupným úvodem do celého díla Ayn Randové
Rašín, Alois dr. Můj finanční plán . Kniha, vydaná roku 1920, popisuje plán ministra financí Aloise Rašína na měnovou odluku od Rakousko-Uherska a plán ozdravění nové československé měny po vzniku republiky. V přílohách několik přepisů projevů v Parlamentu.
Reltih, Floda Moje bitka . Autobiografická kniha jednoho vcelku neznámého rakouského malíře.
Rothbard, Murray, N. Anatomie státu . Co Stát není, co Stát je, jak si Stát udržuje moc, čeho se Stát bojí…
Rothbard, Murray, N. Etika svobody . Stěžejní politicko-filosofické dílo autora. Obdobně jako u Misese spočívá jeho přínos ve věrnosti dávno formulovaným poznatkům, které přeformuloval a opravil pár omylů v rámci intelektuálního systému, jenž byl v principu vybudov
Rothbard, Murray, N. Levice či pravice . Krátký vhled do pravo-levé orientace v reáliích (nejen) USA, historie a ideologie libertanianismu a všudypřítomného socialismu.
Rothbard, Murray, N. Peníze v rukou státu . Základní učebnice o vzniku peněz, o jejich uchvácení státem a následném zničení. Principy a důsledky inflačního tisku peněz, vyvrácení nejčastějších lží o měnách, státní manipulace s měnou a legalizovaná krádež majetku.
Rothbard, Murray, N. The Essential von Mises . Ve 30. letech 20. století nám bylo levičáky řečeno, že si musíme vybrat mezi komunismem a fašismem: že zde byly před námi jen tyto dvě alternativy. Nyní ve světě současné americké ekonomie se předpokládá, že si vybereme mezi „sv
Řihák, Hynek Rakouští ekonomové o J. M. Keynesovi . Keynes vystihl, po čem byla společenská poptávka. Podařilo se mu dostatečně přesvědčivě desintepretovat kapitalismus a vnutit ekonomům, politikům i médiím, že jedinou budoucností je rasantní vstup státu do ekonomiky formou rozsáhlých
Smith Adam Bohatství národů . „Že se můžeme naobědvat, to není z dobré vůle řezníka, sládka nebo pekaře, nýbrž proto, že dbají svých vlastních zájmů. Nedovoláváme se jejich lidskosti, nýbrž jejich sobectví.“ — Adam Smith přesně před 240 lety.
Svobodová, Marie B. Kuchařská škola (1. část) . čili důkladné navedení k samostatnému naučení se vaření a správné hospodárnosti. Věnovaná všem dorůstajícím dívkám, nevěstám a mladým paním. KNIHA I. obsahuje kapitoly o výživě, o kuchyni, vodě, topení, nádobí, apod.
Svobodová, Marie B. Kuchařská škola (2. část) . čili důkladné navedení k samostatnému naučení se vaření a správné hospodárnosti. Věnovaná všem dorůstajícím dívkám, nevěstám a mladým paním. KNIHA II. Část výkonná, praktická.
Urza Anarchokapitalismus . Základní teze anarchokapitalismu.
Vodička, Milan Den, kdy došly prachy . Poměrně málo známá sociologická studie zahraničního komentátora MF o tom, jak velká krize v USA změnila lidem životy. Ačkoliv je poněkud tendenčně zaměřená, přesto je zajímavé si ji přečíst.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top