Kompas politické orientace

„Politický kompas“ je jednoduchý soubor otázek, který pomůže těm, kdo váhají, kam se zařadit v politickém spektru. Při jeho sestavování jsem se inspiroval hlavně na stránkách World's Smallest Political Quiz a The Political Compass. Tyto testy nepoužívají tradiční rozlišení na pravici a levici. To je totiž příliš zjdnodušující. Proto se začalo používat dvojrozměrné znázornění, též nazývané Nolanův graf: na jedné ose je míra ekonomické svobody, kterou daný směr prosazuje (tato osa zhruba odpovídá té pravo-levé), na druhé ose je pak míra svobody osobní.

Následuje dvacet otázek na různá témata, které vám napoví, kde stojíte vy. Přečtěte si zadání a zeptejte se sami sebe, jak byste daný problém vyřešili. Odpovědět lze i „nevím“. Čtěte pozorně, některé otázky jsou formulovány záporně, jiné ne. Upozornění: test je samozřejmě jen orientační, do dvaceti otázek nelze vměstnat všechny okruhy politiky.

„Kompas“ je zcela anonymní, eviduje se jen výsledný bod v Nolanově grafu.

(Vzhledem k tomu, že časy se poněkud změnily, test už obsahoval po letech 2878 výsledků a výsledný graf už byl proto značně nepřehledný, staré výsledky jsem odsunul do archivu a začínáme 1. VI. 2017 z čisté vody od začátku.)

1. Některé náboženské a etnické tradice nejsou slučitelné se svobodnou společností.
2. Vydávat knihy jako je Mein Kampf by nemělo být trestné.
3. Názor většiny je důležitější než názor jednotlivce.
4. Regulace nájmů je škodlivá.
5. Církve by měly být zcela nezávislé na státu.
6. Česká pošta, Česká televize a České dráhy by neměly být privatizovány.
7. Všechny obchodní bariéry by měly být zrušeny. Domácí odvětví nemají nárok na ochranu před levnější konkurencí z ciziny.
8. Co si kdo postaví na svém pozemku, není věc státu.
9. Minimální mzda by měla být zrušena.
10. Drogy (tvrdé ani měkké) by neměly být nikdy legalizovány.
11. Rodiče by měli mít plné právo poslat dítě do jakékoliv školy, ne jen té státní.
12. Investiční pobídky ekonomice prospívají.
13. Do dobrovolného vztahu dvou lidí (i stejného pohlaví) stát nemá co mluvit.
14. Zemědělci by měli dostávat státní dotace.
15. Daně i státní výdaje jsou u nás příliš vysoké, i poloviční by stále byly příliš.
16. Solidarita s potřebnými by měla být dobrovolná, ne placená z daní.
17. Zákon by měl zakazovat kouření v restauracích.
18. Pozitivní diskriminace (zvýhodňování žen, lidí jiného etnika apod.) je prospěšná.
19. Naše zdravotnictví nepotřebuje „více trhu“.
20. Důchodové zabezpečení by mělo fungovat na bázi komerčního pojištění.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top