Kompas politické orientace

„Politický kompas“ je jednoduchý soubor otázek, který pomůže těm, kdo váhají, kam se zařadit v politickém spektru. Při jeho sestavování jsem se inspiroval hlavně na stránkách World's Smallest Political Quiz a The Political Compass. Tyto testy nepoužívají tradiční rozlišení na pravici a levici. To je totiž příliš zjdnodušující. Proto se začalo používat dvojrozměrné znázornění, též nazývané Nolanův graf: na jedné ose je míra ekonomické svobody, kterou daný směr prosazuje (tato osa zhruba odpovídá té pravo-levé), na druhé ose je pak míra svobody osobní.

Následuje dvacet otázek na různá témata, které vám napoví, kde stojíte vy. Přečtěte si zadání a zeptejte se sami sebe, jak byste daný problém vyřešili. Odpovědět lze i „nevím“. Čtěte pozorně, některé otázky jsou formulovány záporně, jiné ne. Upozornění: test je samozřejmě jen orientační, do dvaceti otázek nelze vměstnat všechny okruhy politiky.

nolan_4-11-2020.png (39,417 kiB)
Graf za období 1. 9. 2020 až 4. 11. 2020
869 záznamů
Zelený terč = aritmetický průměr
Medián je téměř stejný
Fialový terč = modus

„Kompas“ je zcela anonymní, eviduje se jen výsledný bod v Nolanově grafu.

(Vzhledem k tomu, že časy se poněkud změnily, test už obsahoval po letech 2878 výsledků a výsledný graf už byl proto značně nepřehledný, staré výsledky jsem odsunul do archivu a začínáme 1. VI. 2017 z čisté vody od začátku.)

(Od června 2017 test obsahoval dalších 224 výsledků a výsledný graf už byl zase nepřehledný, staré výsledky jsem 21/9/2018 opět přesunul do archivu a začínáme znovu z čisté vody. Jestli mi zbude čas, přidám sem ještě nějakou agregaci minulých výsledků a poupravím mapu politických stran na obrázku.) Dtto rok 2018.

(K 31. 12. 2019 obsahoval test dalších 2613 výsledků a výsledný graf už byl zase nepřehledný, staré výsledky jsem 1/1/2020 opět přesunul do archivu a začínáme znovu z čisté vody. Mapu politických stran jsem dosud nestihl upravit, takže jen přidávám výsledný graf za poslední měřené období.)

9. 3. 2020 tabulka opět pročištěna o 441 záznamů.

8. 6. 2020 tabulka opět pročištěna o 599 záznamů.

2. 9. 2020 tabulka opět pročištěna o 624 záznamů.

4. 11. 2020 tabulka opět pročištěna o 869 záznamů.

1. Daně i státní výdaje jsou u nás příliš vysoké, i poloviční by stále byly příliš.
2. Zákon by měl zakazovat kouření v restauracích.
3. Vydávat knihy jako je Mein Kampf by nemělo být trestné.
4. Naše zdravotnictví nepotřebuje „více trhu“.
5. Názor většiny je důležitější než názor jednotlivce.
6. Důchodové zabezpečení by mělo fungovat na bázi komerčního pojištění.
7. Solidarita s potřebnými by měla být dobrovolná, ne placená z daní.
8. Všechny obchodní bariéry by měly být zrušeny. Domácí odvětví nemají nárok na ochranu před levnější konkurencí z ciziny.
9. Česká pošta, Česká televize a České dráhy by neměly být privatizovány.
10. Drogy (tvrdé ani měkké) by neměly být nikdy legalizovány.
11. Zemědělci by měli dostávat státní dotace.
12. Investiční pobídky ekonomice prospívají.
13. Některé náboženské a etnické tradice nejsou slučitelné se svobodnou společností.
14. Do dobrovolného vztahu dvou lidí (i stejného pohlaví) stát nemá co mluvit.
15. Rodiče by měli mít plné právo poslat dítě do jakékoliv školy, ne jen té státní.
16. Pozitivní diskriminace (zvýhodňování žen, lidí jiného etnika apod.) je prospěšná.
17. Regulace nájmů je škodlivá.
18. Co si kdo postaví na svém pozemku, není věc státu.
19. Církve by měly být zcela nezávislé na státu.
20. Minimální mzda by měla být zrušena.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top