Licenční ujednání

Preambule

Tento web funguje bez všelijakých vyskakovacích reklam, placené propagace apod. Důvody jsou mnohé, ale snaha o nezávislost na velkých hráčích je jedním z těch nejpodstatnějších. Až příliš mnoho lidí spoléhá na Facebook a pak se diví.

Články

Za všechny publikované články nesou odpovědnost pouze a jen jejich autoři a nemusí se nutně sho­do­vat s názorem redakce. Pokud se Vám zdejší nonkonformní, genderově nevyvážené, či politicky ne­ko­rekt­ní články nelíbí, využijte vynikající možnosti z těchto stránek odejít. Za případné následné zdra­vot­ní, či psychické důsledky neneseme žádnou odpovědnost.

Nezaregistrovaní autoři mohou zaslat článek mailem na adresu redakce@svobodny-svet.cz. Články zasílejte jako pří­lo­hu ve formátu .DOC(X) (MS Word), nebo ODT (OO Writer). V mailu uveďte, zda článek má být u­ve­řej­něn pod Vaším jménem, nebo anonymně. Mailová adresa NEBUDE v žádném případě zve­řej­ně­na. Články by měly mít strukturu: nadpis + perex (abstrakt) + stať. Případné obrazové pří­lo­hy přiložte jako samostatné soubory a v textu vyznačte jejich umístění (např.: [zde obrázek 1]). Pokud pokládáte za důležité datum a čas publikování, uveďte to v e-mailu.

Zaslaný článek nemusí být nutně publikován; redakce si vyhrazuje právo o věci rozhodnovat své­vol­ně. Pokud však bude zveřejněn, nemusí v něm být provedeny žádné redakční úpravy (ani ja­zy­ko­vá a pravopisná korektura). Pokud článek bude nějak upraven, pak je to pod ním výslovně uvedeno.

Autorská práva

Autoři článků se zasláním článku k publikování vzdávají svých práv a hmotných nároků a využívají pouze svého práva na svobodné šíření informací. Proto redakce pokládá ustanovení autorského zákona pro tento účel za irelevantní, nepokládá se za držitele autorských práv k autorským článkům autorů, a proto je můžete i bez písemného souhlasu autorů a provozovatele portálu podle svého uvážení svobodně šířit, pokud zachováte jméno autora, resp. odkaz na článek na Svobodném Světě.

Kontaktní formulář (jednoduchý textový vzkaz)

E-mail redakci (případné html tagy budou odstraněny)

Klasifikace článků

Publikované články jsou klasifikovány podle třech základních kritérií:

 1. Čtenost článku (počet zobrazení, hitů).
 2. Prestiž článku Q1 je počítána poměrně složitým algoritmem, který kombinuje počet přečtení článku s mírou kladného a záporného hodnocení článku jednotlivými čtenáři. Souhlas i nesouhlas můžete vyjádřit v zápatí článku kliknutím na plus (+), nebo minus (-). Maximální dosažitelná hodnota je 50. Systém je ošetřen proti opakovanému hlasování.
 3. Prestiž článku Q2 je počítána jiným algoritmem a používá se zejména u článků nových s dosud malou návštěvností (čteností). Algoritmus vypočítává v podstatě podíl vyjádřených hlasů pro článek (lhostejno, zda kladných, nebo záporných) a počtu vlastních zobrazení. Jde tedy hlavně o nástroj k hodnocení nových článků, jejichž nízké Q1 by mohlo vyvolávat dojem, že jde o článek nekvalitní, o procentně vyjádřenou podporu článku. S počtem přečtení článku klesá prestiž Q2 a v rozhodném okamžiku je nahrazena výpočtem Q1.

Články jsou podle takto vypočtených žebříčků vypsány v pravém postranním pruhu (TOP 20). Kromě toho můžete využít i kalendáře článků, který vede k výpisu všech článků vydaných k požadovanému dni, případně můžete využít nabídky menu „Autoři“, kde se vypíší všechny články seskupené podle jednotlivých autorů abecedně i s jednoduchou statistikou. Obecně jsou články prezentovány na hlavní stránce v pořadí vydání, případně rozdělené podle visačky (tagu) do skupin podle nabídky menu. Obsahy článků i jejich nadpisy je navíc možné prohledávat jak fulltextově, tak i pomocí regulárních výrazů.

Kromě interního známkování článku můžete využít i facebookového „lajkování“ každého článku, případně můžete článek sdílet (doporučit) svým přátelům na Facebooku. Odkazy na Tweeter a další sociální sítě zatím nezvažuji.

Několik slov k fulltextovému vyhledávání

Fulltextové prohledávání článků prohledává nadpisy článků, perexy (abstrakty) článků a vlastní články. První část výpisu prohledává reálným fulltextem, tj. přiřazuje nalezeným slovům odpovídající score a podle něj výpis článků seřadí. K řízení dotazu můžete použít několik operátorů, kterými dotaz můžete zpřesnit (další podrobnosti najdete zde).

 • mezera výsledkem jsou záznamy obsahující aspoň jedno ze slov
 • + toto slovo ve výsledku být musí
 • - toto slovo ve výsledku být nesmí
 • < , > zvýší nebo sníží slovu score
 • ( ) seskupování a vytvoření složitějších podmínek
 • ~ výrazy začínající tímto znakem budou mít nejnižší score, ale i tak větší než 0, takže budou vráceny
 • * náhrada libovolných znaků — musí být na konci slova (tvarosloví)
 • "" ve výsledku budou pouze řádky s přesně touto frází

Fultextové prohledávání respektuje velikost znaků a diakritiku, to jest, když neumíte psát řádně na počítači, provděpodobně Vám stroj nenajde to, co hledáte. (Příkl.: „šichtařová“„sichtarova“„Šichtařová“, stejně tak „probu´dme se“„probuďme se“).

Pokud je fulltextem nalezeno méně než 5 výsledků, prohledává se databáze pomocí regulárních výrazů, které velikosti znaků nerespektují, bez přikládání váhy jednotlivým nálezům, ale rovněž nehledá jen slova podobná. Výpis těchto článků naleznete pod prvním seznamem odkazů.

Varování pro Bruselozmrdy!!!

Ano, vaše auto jede po dálnici, která je dálnicí, protože jedete po dálnici, jste na dálnici… Pro méně chápavé idioty je to vysvětlení, že naše stránky — jako každé jiné — používají COOKIES! A nejen to! Používají i WebSQL, IndexedDB, Local Storage a Session Storage, a (ó, hrůzo) i Application Cache a Cache Storage. A, běse nejvyšší, dokonce používají jazyky HTML, CSS, PHP, XML a JavaScript! A taky, k hrůze vysoké, používají také databázi MySQL, ve které jsou TABULKY! A taky HTTP hlavičky se posílají bez veřejné kontroly. Jděte se bodnout. Když nerozumíte problému, vymyslíte absurdní předpis a úřad, který ho bude vymáhat. Kašlu vám na to, že každá stránka musí být povinně, předpisově zohyzděna varováním, že používá COOKIES. Blbec stejně neví, co to znamená a znalý člověk to ví i bez toho nesmyslu. Jděte do hýzlu!

PeTaX

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top