Statistika autora

Statistika článků autora: Holub Přemysl
Článek   Q1 Q2 Čtenost Datum
Průměr/celkem 6,03 0,30 23 399 Zpět na autory
Autentická zpověď státisty 5,97 0,22 1 373 20. 4. 2015 18:00
Demokracie jako falešný emoční obranný mechanismus 8,14 0,32 2 514 4. 12. 2015 15:20
Do jaké míry jsme opravdu svobodní? 5,40 0,43 928 3. 4. 2015 19:25
Dominance a autoritářství — obraz naší společnosti 6,36 0,48 1 263 28. 9. 2015 11:41
Ekonomická prosperita nebo osobní svoboda? 5,92 0,26 1 174 30. 6. 2015 9:00
Jde pouze o nepovedený vtip? 5,96 0,22 1 337 26. 6. 2015 9:00
Legislativa a přirozený zákon: Je možné uzákonit morálku? 5,93 0,25 1 202 23. 4. 2015 14:50
Lidskost, kolektivismus a anarchismus 5,47 0,18 1 101 30. 4. 2015 16:00
Může člověk vládnout jinému člověku? 6,32 0,36 1 125 13. 7. 2015 16:07
Následky bezmezné víry v autoritu 5,35 0,24 848 11. 5. 2015 19:00
(Ne)efektivita státu je (vlastně) irelevantní 5,46 0,19 1 073 23. 3. 2015 14:47
Nejnebezpečnější aspekt státní moci 7,50 0,68 1 033 22. 10. 2015 13:51
Nepopsaná historie amerického vzdělávání 5,54 0,15 1 375 19. 4. 2015 17:30
Obrana lidskosti 6,44 0,25 1 631 5. 10. 2015 12:25
Pozitivní kriticismus aneb překvapivá síla ve prospěch statu quo 6,10 0,57 697 14. 11. 2015 11:20
Problém externí autority 5,03 0,09 1 109 19. 5. 2015 9:30
Stát je největší překážkou k mírovému soužití lidí 6,45 0,36 1 685 21. 7. 2015 11:00
Státismus, nikoliv státista, je zdrojem zla 5,86 0,30 1 009 12. 10. 2015 15:15
Účast ve volbách je vlastně projevem zbabělosti 5,39 0,22 922 11. 6. 2015 12:40

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top