Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Statistika autora

Statistika článků autora: Holub Přemysl
Článek   Q1 Q2 Čtenost Datum
Průměr/celkem 6,00 0,31 22 942 Zpět na autory
Autentická zpověď státisty 5,97 0,22 1 356 20. 4. 2015 18:00
Demokracie jako falešný emoční obranný mechanismus 7,75 0,28 2 482 4. 12. 2015 15:20
Do jaké míry jsme opravdu svobodní? 5,38 0,45 896 3. 4. 2015 19:25
Dominance a autoritářství — obraz naší společnosti 6,36 0,49 1 236 28. 9. 2015 11:41
Ekonomická prosperita nebo osobní svoboda? 5,90 0,27 1 112 30. 6. 2015 9:00
Jde pouze o nepovedený vtip? 5,96 0,23 1 320 26. 6. 2015 9:00
Legislativa a přirozený zákon: Je možné uzákonit morálku? 5,92 0,25 1 179 23. 4. 2015 14:50
Lidskost, kolektivismus a anarchismus 5,46 0,18 1 087 30. 4. 2015 16:00
Může člověk vládnout jinému člověku? 6,32 0,36 1 112 13. 7. 2015 16:07
Následky bezmezné víry v autoritu 5,34 0,24 825 11. 5. 2015 19:00
(Ne)efektivita státu je (vlastně) irelevantní 5,45 0,19 1 048 23. 3. 2015 14:47
Nejnebezpečnější aspekt státní moci 7,49 0,70 998 22. 10. 2015 13:51
Nepopsaná historie amerického vzdělávání 5,54 0,15 1 350 19. 4. 2015 17:30
Obrana lidskosti 6,44 0,25 1 614 5. 10. 2015 12:25
Pozitivní kriticismus aneb překvapivá síla ve prospěch statu quo 6,09 0,59 679 14. 11. 2015 11:20
Problém externí autority 5,03 0,09 1 095 19. 5. 2015 9:30
Stát je největší překážkou k mírovému soužití lidí 6,45 0,36 1 666 21. 7. 2015 11:00
Státismus, nikoliv státista, je zdrojem zla 5,85 0,31 978 12. 10. 2015 15:15
Účast ve volbách je vlastně projevem zbabělosti 5,39 0,22 909 11. 6. 2015 12:40
top