Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítek: filosofie (91 článků)


redakce.jpg

Traktát filosoficko-politický o bruselské totalitě (2/8)

Tentokrát multikulturní sebevrazi a jejich neomarxistické zdroje. Úvaha zaměřená na spojitost filosofické teorie s naší společensko-politickou praxí. Někdo snad namítne, že světy abstraktních filosofických teorií a politické praxe se spíše míjejí, ale je … Celý článek »

Redakce | Vydáno: 13. 12. 2015 8:03 | Přečteno: 684× | Prestiž Q1: 6,09 | 4 | 0
eu-flag3.jpg

Traktát filosoficko-politický o bruselské totalitě (1/8)

V této úvaze se zaměřím na spojitost filosofické teorie s naší společensko-politickou praxí. Někdo namítne, že světy abstraktních filosofických teorií a politické praxe se spíše míjejí. Celý článek »

Redakce | Vydáno: 12. 12. 2015 8:03 | Přečteno: 634× | Prestiž Q1: 6,05 | 4 | 0
pravo.jpg

Právní myšlení v Evropě: Stát, právo a politika

V tomto pojednání budeme zkoumat evropský stát; jednak z pohledu práva a jednak z pohledu politiky. Zaměříme se spíše teoreticky na jeho základní znaky. Podotýkám, že se nyní pohybujeme na půdě teorie, tedy předpokladů, vedoucích ke vzniku, změně nebo zán… Celý článek »

Maura Irena | Vydáno: 12. 12. 2015 8:01 | Přečteno: 843× | Prestiž Q1: 4,92 | 1 | 0
josef-dietzgen.jpg

Co si nacionální socialisté půjčili od Marxe

Nacionální socialisté nevymysleli polylogismus. Oni vyvinuli jen svůj vlastní druh. Až do poloviny 19. století se nikdo neodvážil rozporovat fakt, že logická struktura mysli je nezměnitelná a vlastní všem lidským bytostem. Všechny lidské vzájemné vztahy j… Celý článek »

Hynek Rk | Vydáno: 10. 12. 2015 8:03 | Přečteno: 947× | Prestiž Q1: 6,25 | 5 | 1
niccolo-machiavelli.jpg

Politické myšlení Evropy: Demokracie jako forma zřízení

V historických dobách byla demokracie částí standardní klasifikace forem zřízení, která rozlišovala vládu jednoho (monarchie), několika (aristokracie) a většiny (demokracie). Někdy byla považována za formu smlouvy, jindy byla řazena do šestičlenné klasifi… Celý článek »

Maura Irena | Vydáno: 8. 12. 2015 8:02 | Přečteno: 914× | Prestiž Q1: 4,95 | 1 | 0
johann-gottfried-von-herder.jpg

Politické myšlení v Evropě: Osvícenství v Německu 18. století

V této kapitole se ocitáme v době, kterou nazýváme Osvícenstvím a budeme zkoumat německé osvícenství v dílech jeho představitelů, v názorech vůdčích postav, v německé literatuře i v politických a duchovních názorech[1] tak trochu i světle stále doutnající… Celý článek »

Maura Irena | Vydáno: 3. 12. 2015 8:01 | Přečteno: 992× | Prestiž Q1: 4,99 | 1 | 0
george-washington.jpg

Politické myšlení v Evropě: Amerika — 2. část

Druhá část exkurze do Nového světa, Ameriky 17. — 19. století. Setkáme se se zajímavými osobnostmi, které stály na jejím počátku a také se zajímavými zákony, americko-evropskými vztahy, které se různě prolínaly a prolínají světovými dějinami politického m… Celý článek »

Maura Irena | Vydáno: 2. 12. 2015 8:02 | Přečteno: 1 075× | Prestiž Q1: 5,02 | 1 | 0
charles-ii-stuart.jpeg

Politické myšlení v Evropě: Amerika — 1. část

Nyní se vydáme do Nového světa, Ameriky 17. — 19. století. Setkáme se se zajímavými osobnostmi, které stály na jejím počátku a také se zajímavými zákony, americko-evropskými vztahy, které se různě prolínaly a prolínají světovými dějinami politického myšle… Celý článek »

Maura Irena | Vydáno: 1. 12. 2015 8:01 | Přečteno: 974× | Prestiž Q1: 4,98 | 1 | 0
death-of-marat-by-david.jpg

Politické myšlení v Evropě: Francouzská revoluce — 3

Rok 1794 byl rokem války a teroru. 150 000 spojeneckých vojáků se s různými úspěchy pokoušelo o vpád do Francie. 26. června v bitvě u Fleurus byli na ústup obráceni Rakušané. 27. července (9. termidor) byl v Paříži proveden státní převrat. Skončila vláda … Celý článek »

Maura Irena | Vydáno: 30. 11. 2015 8:01 | Přečteno: 1 029× | Prestiž Q1: 5,00 | 1 | 0
jacques-pierre-brissot.jpg

Politické myšlení Evropy — Revoluce ve Francii 2

Následující text, který je druhou částí našeho pojednání o Francouzské revoluci, je poněkud drastický. I když o událostech této doby je napsáno mnoho knih z nejrůznějších hledisek a je kladen důraz tu na dobovou společnost, historické události, osobnosti,… Celý článek »

Maura Irena | Vydáno: 27. 11. 2015 12:00 | Přečteno: 1 138× | Prestiž Q1: 6,33 | 4 | 0
Další články: « | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 | »
top